Wednesday, November 27, 2019

എങ്ങനുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 2110 Sq.Ft Floor Plan

https://evensconstruction.com/contact-us/

എങ്ങനുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡൈനിങ്ങ് ഹാളിനു മുകളിൽ പർഗോള ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പര്ഗോളക്കു ചുറ്റും നാലുവരി കട്ട കെട്ടി അതിൽ ഗ്ലാസ്‌ ഇടാനും exaust ഫാൻ വെക്കാനും ആണ് പ്ലാൻ
കിഴക്ക് ദർശനം

No comments:

Post a Comment